KURATORZY WARSZAWSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH

Kuratorem tegorocznych „dorosłych” WST  jest Zdzisław Pietrasik – ur. 1947 r., absolwent Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m. in. w „ITD” i „Kulturze”. Przez 30 lat kierował działem kultury w tygodniku „Polityka”, będąc jednocześnie publicystą i krytykiem filmowym. Jest pomysłodawcą Paszportów „Polityki” – prestiżowej nagrody przyznawanej rokrocznie młodym twórcom. Współpracownik TVP Kultura. W latach 90. wykładał w Instytucie Dziennikarstwa UW. Juror wielu festiwali, m.in. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Jest członkiem FIPRESCI. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.   

Kuratorem małych WST jest Marek Waszkiel - pedagog, historyk teatru lalek, autor i doradca do spraw lalkarskich na świecie; wygłosił na konferencjach, otwartych spotkaniach z publicznością i warsztatach w kilkudziesięciu krajach świata ponad 120 referatów/wykładów na temat światowego lalkarstwa, uczestniczył (jako juror, gość, obserwator, uczestnik) w prawie 300 festiwalach teatralnych na wszystkich kontynentach, w swoim dorobku ma ponad 400 publikacji (książek, esejów, recenzji, rozmaitych not, także tomów edytorskich).

partnerzy.jpg