Spektakle "Malabar Fest"

 MALABAR FEST - SCENA PRZODOWNIK
 

W czasie Warszawskich Spotkań Teatralnych można będzie zapoznać się z twórczością jednej z najciekawszych niezależnych grup teatralnych, czyli Malabar Hotel.  Założyciele teatru – Marcin Bartnikowski i Marcin Bikowski do każdego spektaklu zapraszają twórców o różnych rodowodach, doświadczeniach artystycznych i poruszających się w różnych estetykach. W centrum zainteresowania teatru jest forma, zarówno rozumiana po witkacowsku, jak i nawiązująca do teatru plastycznego i lalkowego. Teatr ma na koncie ponad 30 nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą. Przedstawienia Malabar Hotel były pokazywane na 90 festiwalach teatralnych na czterech kontynentach.

 

7 kwietnia, godz. 18:30
BALDANDERS
Reżyseria: Marcin Bikowski

Czas trwania 60 minut (bez przerwy)

Spektakl inspirowany fantastycznymi światami Borgesa, Topora, Poego, ukazuje relacje pomiędzy dziwolągiem, pokazywanym w klatce i jego oprawcą. Ten nieprawdziwy świat i nieprawdziwa historia stanowią pretekst do refleksji nad nami i naszą tożsamością. „Baldanders” to kolorowy świat Varietes, gdzie główne role grają lalki, manekiny ludzie i demony, ulegający rozdwojeniom i przemianom. Świat, który powołano, by kusił i przyciągał widzów, tym, co sztuczne, tandetne, niedokończone.

Scenariusz: Marcin Bartnikowski,
Scenografia: Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski,
Muzyka: Anna Świętochowska,
Obsada: Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski

9 kwietnia, godz. 19:00
GłOŚNIEJ!
Reżyseria: Michael Vogel

Koprodukcja Teatru Malabar Hotel i Figurentheater Wilde & Vogel

Czas trwania 60 minut (bez przerwy)


Ojca morskie tulą fale;
Z kości jego są korale,
Perła lśni, gdzie oko było;
Każda cząstka jego ciała
W drogi klejnot się przebrała
                   William Szekspir, Burza, Tłum. Leon Urlich 

Spektakl oparty głównie na motywach zaczerpniętych ze współczesnych testów literackich Jonathana Safrana Foera (m.in. „Strasznie głośno, niesamowicie blisko”), a także Guntera Grassa („Blaszany bębenek”) i Aglai Vetarnyi („Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze?”). Inspiracji twórcom dostarczyły utwory literackie, w których rzeczywistość ukazana jest z perspektywy dziecka, a zatem odmiennej niż w większości „dorosłych” utworów literackich. „Głośniej!” to spektakl dla dorosłych, którego ideą jest podkreślenie roli „innego”, „obcego” czy „niedojrzałego” we współczesnym świecie. To także próba uchwycenia kulturowej roli „innego” oraz ukazania świata z perspektywy, która została przez nas utracona, która jest obca.

Muzyka: Charlotte Wilde, Lalki: Marcin Bikowski, Obsada: Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski
 
10 kwietnia, godz. 19:00
Stanisław Wyspiański
WESELE 
Reżyseria/Scenografia: Magdalena Czajkowska/Marcin Bartnikowski


Czas trwania 120 minut (bez przerwy)

W spektaklu wykorzystano fragmenty „Akropolis” i „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego oraz list Lucjana Rydla do Elizy Orzeszkowej. Twórcy postanowili nie opakowywać „Wesela” w nowoczesność, ale szukać dzisiejszego pulsu głębiej – w charakterach i relacjach międzyludzkich. Ponadczasowość dramatu Wyspiańskiego wynika z ukazania, że integracja nie jest możliwa. We wspólnotowych ciągotach, zrywach, wielkich celach bez planu, upatrujemy kwintesencję polskości; zarówno w aspekcie negatywnym, jak i pozytywnym. Tak było i jest; czy będzie?

Scenariusz: Marcin Bartnikowski, Muzyka: Anna Świętochowska, Obsada: Agnieszka Baranowska, Magdalena Czajkowska, Katarzyna Grajlich/Monika Kwiatkowska, Małgorzata Krawczenko, Natalia Sakowicz, Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski, Bartosz Budny, Mateusz Trzmiel

11 kwietnia, godz. 21:00
Stanisława Przybyszewska
SPRAWA DANTONA. SAMOWYWIAD
Reżyseria : Magdalena Miklasz

Czas trwania 120 minut (bez przerwy)

Spektakl oparty jest na dramacie Stanisławy Przybyszewskiej „Sprawa Dantona”, na listach tejże autorki adresowanych m.in. do Iwi Bennet, Heleny Barlińskiej i Leona Schillera oraz obrazach rewolucji. Pomyślany został jako rodzaj konfrontacji dramatopisarki z postaciami, które stwarza, oraz z pamięcią zbiorową współczesnych o Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Forma przedstawienia opiera się na połączeniu planu żywego i teatru lalek.

Dramaturgia: Marcin Bartnikowski, Scenografia i Kostiumy: Ewa Woźniak, Lalki: Marcin Bikowski
Muzyka: Magdalena Miklasz, Anna Stela, Obsada: Agnieszka Makowska, Natalia Sakowicz, Anna Stela, Maria Żynel, Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski


12 kwietnia, godz. 20:30
BACON
Reżyseria: Marcin Bartnikowski

Czas trwania 60 minut (bez przerwy)

Na podstawie utworów Szekspira, wywiadów z Francisem Baconem, tekstów własnych oraz z inspiracji twórczością Thomasa S. Eliota, inscenizacja ukazuje życie malarza Francisa Bacona przez pryzmat jego twórczości – w sensie dosłownym. To z założenia wejście w ramę, w obraz, gdzie artysta z kawałków swoich dzieł rekonstruuje własne obawy, pragnienia, przetwarza wspomnienia. Jest to spektakl łączący dwie dotychczasowe praktyki Teatru Malabar Hotel: adaptacje klasyki i tworzenie własnej dramaturgii. Główny temat to przenikanie się biografii i sztuki. Jego ukazaniu służy kolaż literacko-plastyczno-muzyczny z ożywionymi demonami Bacona w roli głównej.

Scenografia i Lalki: Marcin Bikowski, Muzyka: Anna Świętochowska, Występuje Marcin Bikowski

13 kwietnia, godz. 19:00
Michaił Bułhakow
MISTRZ I MAłGORZATA
Reżyseria : Magdalena Miklasz

Koprodukcja Teatru Malabar Hotel i Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy

Czas trwania 210 minut (z przerwą)

Moskwa lat trzydziestych. Miasto, w którym dekretem zlikwidowano Boga, dostaje się we władanie czarnej magii. Historia miłości pisarza do Małgorzaty przeplata się z opowieścią o wizycie Szatana, który pojawia się pod postacią zagranicznego konsultanta w drogim garniturze. Towarzyszy mu wielki kot jeżdżący tramwajem i chudy osobnik o szyderczej fizjonomii. Twórcy spektaklu pytają o znaczenie duchowości, prawdy i wolności w naszym życiu. Po świecie Bułhakowa oprowadza nas kilku narratorów, a przedstawienie wzbogacają elementy teatru formy i teatru lalkowego.

Dramaturgia: Marcin Bartnikowski, Scenografia i kostiumy: Ewa Woźniak, Lalki: Marcin Bikowski

Muzyka: Anna Stela, Konsultacja choreograficzna : Paweł Sakowicz,
Projekcje i wideo: Aleksander Janas/kolektyw kilku.com, Obsada:, Agnieszka Makowska, Kornelia Trawkowska, Anna Stela, Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski, Łukasz Lewandowski, Łukasz Wójcik


partnerzy.jpg