Jezus Chrystus Zbawiciel

 

Klaus Kinski
Jezus Chrystus Zbawiciel


Poszukiwany: Jezus Chrystus. Oskarżony o mącenie ludziom w głowach, skłonności anarchistyczne, spisek przeciw władzom państwowym.

Michał Zadara wyreżyserował nigdy nie wzstawiany w Polsce monolog Klausa Kinskiego. Aktorka Barbara Wysocka, perkusista Leszek Lorent i gitarzysta Bartłomiej Tyciński przypominają widzom, że Jezus był wywrotowcem, przeciwnikiem władzy, Kościoła i letniego, ustatkowanego społeczeństwa. Spektakl na pograniczu koncertu i performance.

Jestem podżegaczem! Wywrotowcem! Jestem Krzykiem! Policja mnie poszukuje, ponieważ wy, widząc mnie rozumiecie, ze istniejący porządek upadnie! Jestem hipisem, squatersem, piratem menelem!"

Reżyseria: Michał Zadara
Tłumaczenie: Jaś Kapela

Występują
Barbara Wysocka (aktorka)
Leszek Lorent (perkusista)
Bartłomiej Tyciński (gitarzysta)Klaus Kinski - jeden z najbardziej kontrowersyjnych i najwybitniejszych aktorów niemieckich, współpracownik Wernera Herzoga - dwukrotnie wygłosił własną wersję życia Jezusa Chrystusa. Scenariusz jest uwieńczeniem jego wieloletniego zainteresowania Ewangeliami. Był to ostatni występ Kinskiego na żywo, przedstawił w nim Jezusa jako jednego z „najodważniejszych, najbardziej wolnych, najnowocześniejszych spośród wszystkich ludzi, który woli dać się zmasakrować, niż żywcem zgnić z innymi. Kinski wyrwał figurę Jezusa instytucjom władzy i przywrócił go kontrkulturze, przypominając nam, że Jezus nie chciał nigdy być sojusznikiem jakiejkolwiek władzy i przeciwstawiał się wszystkim stosunkom, w których człowiek jest poniżany i wykorzystywany.

Barbara Wysocka znalazła odpowiedni ton: nie epatuje tekstem, nie używa go jako narzędzia perswazji - z drugiej strony nie dystansuje się od tekstu, nie załatwia sprawy ironią. Mówi tekst z pełnym przekonaniem, gorąco, starając się - to chyba dobre określenie - jak najlepiej go zrozumieć, jak najlepiej przed sobą jego sens rozświetlić. Dzieje się to w obecności widzów, którzy w ten sposób uczestniczą w odkrywaniu tekstu: jego sensów, melodii, obrazowania, swobodnie i samodzielnie rozważając możliwość osadzenia go na gruncie nie tylko współczesnej praktyki inscenizacyjnej, ale i dzisiejszej wrażliwości, zbiorowej i indywidualnej. /Tygodnik Powszechny/

Zaprzy­jaź­niony teatro­log, któ­rego spo­tka­łem przy wyj­ściu powie­dział: można mówić ludz­kim gło­sem. Miał na myśli Bar­barę Wysocką. Mnie się też jej spo­sób pre­zen­ta­cji tek­stu Kin­skiego spodo­bał, choć porów­nu­jąc z ory­gi­nal­nym wyko­na­niem mia­łem wra­że­nie, że jej prze­kaz był mniej gniewny. Być może bliż­szy ory­gi­na­łowi, tzn. nie Kin­skiemu a Jezu­sowi. /prof. Stanisław Obirek/

Więcej o Klausie Kinskim

Punkowy spektakl o Jezusie /artykuł w Gazecie Wyborczej/

Michał Zadara - sylwetka

Barbara Wysocka - sylwetka

Premiera "Jezusa Chrystusa Zbawiciela" odbyła się 7 grudnia 2012 na Festiwalu Boska Komedia

Producentem spektaklu są Festiwal Boska Komedia i Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

Czas trwania: 60 minut

partnerzy.jpg